จองตั๋วเครื่องบินถูก และเปรียบเที่ยบราคาตั๋วเครื่องบิน

วิธีใช้ : 1.กำหนดเส้นทางบิน 2.กำหนดวันเดินทาง 3. ระบุจำนวนผู้โดยสาร 4. กดปุ่มค้น จากนั้นระบบจะแสดงราคาตั๋วเครื่องบินให้ท่านเลือกจองจากสายการบินต่าง ๆ


คำแนะนำในการใช้ระบบค้นหาตั๋วเครื่องบิน


ค้นหาตั๋วเครื่องบินได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงค้นหาผ่านระบบ thai2booking.com


 
 


Share

อักษรย่อสนามบินภายในประเทศไทย ที่ใช้กันบ่อยๆ


BKK หมายถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ / CEI - สนามบินเชียงราย / HDY - สนามบินหาดใหญ่ / HKT - สนามบินภูเก็ต / KBV - สนามบินกระบี่/ KKC - สนามบินขอนแก่น/ PSH - สนามบินพิษณูโลก/ UBP - สนามบินอุบลราชธานี/ URT - สนามบินสุราษธานีย์/ USM - สนามบินสมุย/ UTH - สนามบินอุดรธานี